Nobelova cena

Nobelova cena

Nobelova cena je první mezinárodní cena za úspěchy dosažené ve fyzice, chemii, medicíně, literatuře a boji za mír.

Od roku 1901

Nobelova cena je udělována na základě závěti Alfreda Nobela od roku 1901. Cena se skládá z medaile, osobního diplomu a peněžité prémie, která je vyplácena z úroků z částky, kterou věnoval Alfred Nobel.

1968

První Nobelova cena za ekonomii byla udělěna v roce 1968. Od roku 1968 mohou cenu sdílet nejvíce 3 osobnosti (do té doby to mohlo být více, i když se tak nikdy nestalo).

1974

Dříve mohla být Nobelova cena udělena posmrtně pokud byla žijící osoba nominována před 1. únorem stejného roku. Od roku 1974 může být Nobelova cena udělena zemřelé osobě, která byla vyhlášena nositelem ceny (obyčejně v říjnu), ale která zemřela před slavnostním předáním ceny 10. prosince.

Seznam laureátů Nobelovy ceny

Vyobrazení medaile

Přední strana medaile

Nobelova cena - přední strana medaile

Nobelova cena - přední strana medaile

Přední strana "švédské" medaile (fyzika a chemie, fyziologie a medicína a literatura) je shodná a je tvořena portrétem Alfreda Nobela a roky jeho narození a úmrtí v římských číslicích: NAT-MDCCC XXXIII OB-MDCCC XCVI.

Zadní strana medaile

Nobelova cena - zadní strana medaile

Nobelova cena - zadní strana medaile

Hlavní nápis na zadní straně všech 3 "švédských" medailí je totožný: Inventas vitam juvat excoluisse per artes (vynálezy zlepšují život, který je zkrášlován uměním). Písmena REG. ACAD. SCIENT. SUEC. zkracují Královskou švédskou akademii věd.

Medaile za fyziku, chemii, fyziologii a medicínu a literaturu byly vytvořeny švédským sochařem a rytcem Erikem Lindbergem.

Do roku 1980 "švédské" medaile, které váží asi 200 g a mají průměr 66 mm, byly vyrobeny z 23karátového zlata. Od roku 1981 jsou pak vyrobeny z 18karátového zeleného zlata plátovaného 24karátovým zlatem.

Dnes jsou "švédské" medaile raženy v Myntverket (švédská mincovna) v Eskilstuně.

Medaile mají stejný vzhled od roku 1902. V roce 1901 totiž ještě nebyla vytvořena zadní strana medaile včas pro předávací ceremoniál.

Na všech "švédských" medailích je vyryto na zadní straně jméno laureáta.

Nominace

Nominace na Nobelovu cenu je přesně definovaná. Liší se podle oborů Nobelových cen. Nominace se zveřejňují až po padesáti letech od jejich podání. Nominace jsou uzavírány 1. února. Obvyklý počet osob v každém z oborů se pohybuje kolem 250 osob.

Předávání

10. prosince předává Jeho Veličenstvo Král při slavnostním ceremoniálu do rukou laureátů diplom a medaili.

Nobelova cena - 1. předávání v roce 1901

První předávání Nobelovy ceny (Stockholm 1901)

Cena za mír je ve stejný den předávána v Oslo předsedou Norského Nobelova výboru za přítomnosti norského krále.

Další informace

"Nobelovka"

Historie udělování Nobelovy ceny a popis medaile s vyobrazením.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš