passGEN online - náhodná hesla

Úvod > passGEN > passGEN online

Generátor hesel

Náhodná hesla: po stisku tlačítka Generuj jsou vytvořena náhodná hesla v zadaném počtu. Každé heslo obsahuje zadaný počet znaků.

passGEN Online PHP 0.91 Beta 1 © 2003 Jiří Bureš

Generovaná hesla

Postup generování hesla můžete opakovat tak dlouho, dokud se Vám heslo nebude líbit.

Bezpečná hesla - zásady tvorby

Pro tvorbu hesel existují zásady, které je vhodné dodržovat:

  1. Heslo by mělo být co nejdelší (alespoň 6 znaků, lépe více)
  2. Heslo by mělo obsahovat kombinaci písmen a číslic
  3. Heslo by nemělo mít jazykový význam (nemělo by existovat ve slovníku, kalendáři apod.). Dát si jako heslo své křestní jméno je sebevražda!
  4. Do hesla nevkládat speciální znaky (<>+-*/., atp.) a mezery pokud to systém nedovoluje
  5. Heslo by nemělo být svázáno s osobou uživatele (dávat si jako heslo své křestní jméno, nebo jména příbuzných není moudré)
  6. Nepoužívat stejná hesla pro více služeb - zvětšuje se pravděpodobnost vyzrazení a v případě vyzrazení mohou být napáchány větší škody
  7. Hesla nikomu nesdělujte (heslo by nemělo být vyvěšeno na nástěnce nad psacím stolem).

Existují různé mnemotechnické a jiné pomůcky pro vytváření hesel:

  1. Počáteční (nebo jinak zvolená) písmena písničky, básničky apod. (kldpopo - Kočka Leze Dírou Pes Oknem atd.)
  2. Místo českých znaků vkládat čísla kláves, na kterých leží (místo "ě" dát "2", š=3, č=4 atd.) - ze slova "řečiště" vznikne heslo "5e4i3t2"

Uvedené pomůcky mohou snižovat bezpečnost hesla. Přesto je těžší uhádnout heslo "ko4i4ka" než "Jana" uživatele Jany Novákové.

Generátor hesel

On-line generátor náhodných hesel.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Popis | Ke stažení | Převody | On-line | Tabulky | Fyzici | Nobelova cena
Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor
Copyright (C) 2002 Jiří Bureš