Převody - převodní tabulky jednotek

Převodní tabulky

Jednotky jsou rozděleny podle veličin:

Veličiny

Elektromagnetismus

Konverze jednotek elektromagnetismu.

Fotometrie

Konverze jednotek z oblasti fotometrie.

Dozimetrie ionizujícího záření

Ionizující záření je záření vyvolávající ionizaci (přímo nebo nepřímo). Dozimetrie je měření dávek ionizujícího záření a také studium fyzikálních vlastností ionizujícího záření při interakci s prostředím.

Měrné systémy

Další

Převodní koeficienty

Použité převodní koeficienty používá také aplikace conVERTER. Převodní koeficienty v mocninném tvaru uvádím na webu v semilogaritmickém tvaru (např. 1,6605E-27 = 1,6605.10-27).

Přesnost

Obecně se převodní tabulky pro převody jednotek (tzv. konverze jednotek) zapisují na 3 až 4 platné číslice. Větší přesnost nebývá pro praktické převody nutná a někdy dokonce nejsou přesné hodnoty známy. Zde uváděné převodní koeficienty vychází z aplikace conVERTER, kde jsou uváděny z důvodu výpočtů a zobrazení na více platných číslic za desetinou čárkou.

Staré jednotky

Staré jednotky neměly přesně stanovené převodní koeficienty. V literatuře jsou pak převodní koeficienty uváděny intervalem hodnot. Pro potřeby konverze jednotek v aplikaci conVERTER jsem rozsah nahradil jednou "přesnou" hodnotou, i když vím, že to určitě není zcela čisté řešení. Převodní koeficienty uvádím "nesmyslně" přesné i proto, že je známý poměr některých jednotek k sobě navzájem (1 loket měl x palců). V programu by pak nevypadalo "dobře", kdyby tento známý poměr nebyl dodržen (a 1 loket pak měl x,00017 palců).

Fyzikální jednotky

Další fyzikální jednotky jsou v sekcích:

Můžete také zjistit původ názvů jednotek.

Převodníky jednotek

Na tomto webu můžete také využít nejrůznější převodníky:

Tabulky jednotek

Jednotky jsou uvedeny u dané fyzikální veličiny. Tabulky převodních koeficientů obsahují i staré a jinde používané měrné jednotky.

V jednotlivých tabulkách je název jednotky, zkratka jednotky, převodní koeficient pro převod jednotek a případně další informace o jednotkách.

Spolupráce

Chybí zde nějaké převody jednotek nebo chcete některé údaje doplnit? Ozvěte se mi.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš