Kinematická viskozita

Kinematická viskozita

Tabulka kinematické viskozity kapalin:
Kapalinaν
10-6m2s-1
Benzen0,744
Chloroform0,38
Kyselina sírová 100%14,56
Kyselina sírová 60%4,4
Med 37,8 °C73,6
Mléko1,13
Olej olivový 37,8 °C43,2
Olej převodový SAE 10W -17,8 °C1295 - 2590
Olej převodový SAE 20W -17,8 °C2590 - 10350
Olej převodový SAE 20W 98,9 °C5,7 - 9,6
Olej převodový SAE 30W 98,9 °C9,6 - 12,9
Olej převodový SAE 40 98,9 °C12,9 - 16,8
Olej převodový SAE 50 98,9 °C16,8 - 22,7
Olej převodový SAE 75W 98,9 °Cmin. 4,2
Olej převodový SAE 80W 98,9 °Cmin. 7,0
Olej převodový SAE 85W 98,9 °Cmin. 11,0
Olej převodový SAE 90W 98,9 °C14,0 - 25,0
Olej převodový SAE 140 98,9 °C25,0 - 43,0
Olej převodový SAE 150 98,9 °Cmin. 43,0
Olej ricínový 37,8 °C259 - 325
Pivo1,8
Ropa 48° API 15,6 °C3,8
Ropa 40° API 15,6 °C9,7
Ropa 35,6° API 15,6 °C17,8
Ropa 32,6° API 15,6 °C23,2
Rtuť 21,1 °C0,118
Toluen0,68
Voda destilovaná1,0038
Voda mořská1,15

Dynamická vs. kinematická viskozita

Vztah mezi dynamickou a kinematickou viskozitou:

ν = η / ρ

ν - kinematická viskozita 

η - dynamická viskozita

ρ - hustota

Kinematická viskozita

Tabulka kinematické viskozity různých kapalin při 20 °C (pokud není uvedeno jinak).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš