Molová vodivost iontů

Molová vodivost iontů

Molová vodivost je pro daný elektrolyt konstantní.

V tabulce je uveden molová vodivost některých kationtů a aniontů:
IontMolová vodivost
[S.m2.mol-1]
Kationty
H+0,034 982
K+0,007 352
Na+0,005 011
Li+0,038 69
NH+0,073 4
Anionty
OH-0,019 8
J-0,007 84 
Cl-0,007 634 
NO-0,007 144

Molová vodivost

Molová vodivost Λ:

Λ = γ/c

[S.m2.mol-1]

, kde c je koncentrace [mol.dm-3].

Měrná vodivost γ:

γ = 1/ρ

, kde ρ je měrný odpor.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš