Seebeckův jev

Seebeckův jev se projevuje u dvou vodičů A a B, u kterých je udržována teplota jejich spojů na rozdílných teplotách T1 > T2.

Seebeckův jev - spojené vodiče

Seebeckův jev - termoelektrický článek (termočlánek)

V obvodě (viz obrázek) se objeví napětí a začne jím protékat proud. Seebeckův jev se tedy projeví vznikem termoelektrického napětí.

Pro elektromotorické napětí ΕAB a absolutní teploty spojů platí experimentálně zjištěný vztah:

ΕAB = (aA - aB) (T2 - T1) + 0,5 (bA - bB) (T2 - T1)2

ΕAB - elektromotorické napětí

a, b - Seebeckovy koeficienty

T - teplota

Seebeckovy koeficienty

Seebeckovy koeficienty se udávají vzhledem k olovu.

Tabulka uvádí Seebeckovy koeficienty pro různé kovy:
Kova [µV/K]b [µV/K2]
Antimon35,60,145
Bizmut-74,40,032
Konstantan-38,1-0,0888
Měď2,710,0079
Nikl-19,1-3,02
Platina-3,03-3,25
Železo16,7-0,0297

Koeficienty a, b jsou mj. závislé na přesném složení materiálu a jeho struktuře. Hodnoty uvedené v tabulce je z tohoto důvodu třeba brát s rezervou.

Termočlánky

Termočlánky (termoelektrické články) se používají hlavně pro měření teploty. Termočlánek bývá obvykle vyroben z tenkého vodiče o průměru 0,1 - 0,5 mm, které jsou na konci svařené a uložené v keramické dvojkapiláře. Napětí článku se obvykle měří kompenzátorem nebo jiným citlivým přístrojem na jednosměrný proud.

Tabulka uvádí často používané termočlánky a rozsah měřených teplot:
KovyMin. teplota
[°C]
Max. teplota
[°C]
Konstantan - měď-200400
Konstantan - železo-200950
Platina - platina + 6 nebo 10 % Rh-2001300

Zdroj: [17]

Seebeckův jev

Seebeckův jev se projevuje vznikem termoelektrického napětí ve spojených vodičích, jejichž konce mají různou teplotu.

Seebeckův jev se prakticky využívá např. při měření teploty pomocí termočlánků.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš