Friedrich von Hefner-Alteneck

Friedrich von Hefner-Alteneck

27. 4. 1845 - 7. 1. 1904

Friedrich Franz Heinrich Philipp von Hefner-Alteneck se narodil 27. dubna 1845 v německém Aschaffenburgu. Hefner-Altenack byl kresličem, konstruktérem, elektrotechnikem a inženýrem. Pracoval více než 20 let jako blízký spolupracovník Wernera von Siemense. Friedrich von Hefner-Alteneck studoval na technických univerzitách v Mnichově a Curychu.

Siemens und Halske

Na světové výstavě v Paříži v roce 1867 ho zaujaly vystavené exponáty firmy Siemens und Halske. Po návratu do Německa se u této firmy úspěšně ucházel o práci. Rychle se vypracoval na technického asistenta v konstrukční kanceláři, později na zástupce vedoucího a v roce 1880 se stal prokuristou.

Hefner-Alteneck (šéfinženýr u firmy Siemens und Halske) v roce 1872 zdokonalil konstrukci dynamoelektrického stroje. Nahradil dosud používané prstencové vinutí mnohem účinnějším bubnovým vinutím, které se široce uplatnilo u stejnosměrných i střídavých strojů.

Oblouková lampa

Friedrich Hefner-Alteneck sestrojil obloukovou lampu s diferenciální regulací konstantní vzdálenosti elektrod. Diferenciální regulace slučovala regulaci sériovou, při níž solenoidem posouvajícím elektrody protéká proud oblouku, a regulaci derivační, při níž vinutím solenoidu zapojeného paralelně k elektrodám protéká proud odpovídající napětí mezi elektrodami.

Hefnerova lampa

Hefnerova lampa

Hefnerova svíčka [HK]
je jednotkou veličiny svítivost používanou na přelomu 19. a 20. století. Hefnerova svíčka je vodorovná svítivost 40 mm dlouhého plamene octanu amylnatého (C5H11C2H3O2) hořícího nad bavlněným kulatým knotem o průměru 8 mm za určitých podmínek. Lampu sestrojil Friedrich Franz von Hefner-Alteneck v roce 1884. Jednotka byla používaná především v Německu před rokem 1942.

Hlavním nedostatkem opakovatelnosti byla vlhkost. Hefnerova lampa byla asi o 10 % svítivější v suchém vzduchu než při vysoké vlhkosti. Tento problém byl korigován pomocí tabulek. V Německu jednotka Hefnerova svíčka nahradila dříve používanou jednotku Vereinskerze. Následně byla Hefnerova svíčka nahrazena jednotkou candela.

V roce 1889 se Hefner-Alteneck stal členem akademie věd.

Friedrich Franz Heinrich Philipp von Hefner-Alteneck zemřel 7. ledna 1904 v Biesdorfu u Berlína.

Hrob

Hrob Friedricha von Hefner-Alteneck
Alter St.-Matthäus-Kirchhof, Schöneberg, Berlín

Friedrich von Hefner-Alteneck

Na jeho počest byla pojmenovaná jednotka veličiny svítivost Hefnerova svíčka.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš