Měrné systémy

Měrné systémy

V historii se používaly různé měrné systémy. V současnosti je platný metrický SI systém.

Jednotky SI a jejich definice určuje Bureaus International des Poids et Mesures ve francouzském Sévres.

Metrické měrné systémy

Metrické systémy jsou nějakým způsobem odvozeny od jednotky metr. První metrický systém byl navržen v roce 1790 za Velké francouzské revoluce. Metrická konvence byla podepsána zástupci 17 států 20. května 1875 a vstoupila v platnost 1. 1. 1876.

Metrický systém vznikl především z požadavků vědy. Metrický systém významným způsobem zjednodušil vědecké a technické výpočty a měření. Každá veličina má určenu svou základní jednotku. Při přepočtech se užívá desítková soustava. Měrné jednotky lze snadno odvozovat a převádět. Definicí základních jednotek je zajištěna opakovatelnost určení velikosti dané měrné jednotky.

Nemetrické měrné systémy

Nemetrické systémy předcházely metrickým systémům. Byly to tradičný systémy měrných jednotek. Měrné jednotky vycházely především z rozměrů lidského těla nebo nějakým způsobem souvisely s měřenou veličinou nebo s měřeným objektem.

Měrné systémy

Ze zákona se povinně používají jednotky SI.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš