Zkouška tvrdosti dle Martense

Vrypová zkouška

Dnes se vrypová zkouška používá už jen pro tvrdé a křehké materiály (sklo, porcelán aj.). V technické praxi se používá zkouška podle Martense.

Zkouška tvrdosti podle Martense

Vrypová tvrdost podle Martense [HMa]
se zjišťuje přitlačováním kuželového diamantového hrotu měnitelným tlakem na leštěný povrch zkušebního předmětu, který se pohybuje danou rychlostí. Mírou tvrdosti je pak síla F, potřebná ke vzniku vrypu širokého 0,01 mm.
Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš