Relativní permeabilita

Relativní permeabilita

Relativní permeabilita μr je bezrozměrná veličina, která charakterizuje magnetické vlastnosti látek. Relativní permeabilita je definovaná vztahem:

μr = 1 + χm

χm - relativní susceptibilita

Relativní permeabilita a relativní susceptibilita slouží k rozdělení látek na diamagnetické, paramagnetické a feromagnetické:

Tabulky

Relativní permeabilita vybraných látek:
Látkaμr
Paramagnetické látky
Hliník1,000 023
Kyslík kapalný (O2)1,003 620
Kyslík plynný (O2)1,000 001 86
Platina1,000 264
Diamagnetické látky
Bizmut0,999 848
Kuchyňská sůl0,999 984 1
Měď0,999 990
Voda0,999 991

Hodnoty relativní permeability závisí na čistotě materiálu.

Relativní permeabilita

Relativní permeabilita charakterizuje magnetické vlastnosti materiálu.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš