Relativní permitivita

Relativní permitivita

Relativní permitivita εr byla definována M. Faradayem jako poměr kapacity C kondenzátoru vyplněného dielektrikem a kapacity C0 stejného kondenzátoru vakuového:

εr = C / C0

Relativní permitivita závisí na druhu dielektrika, na fyzikálních podmínkách (např. teplota a tlak) a také na kmitočtu (pokud je kondenzátor zapojen do obvodu se střídavým napětím).

Relativní permitivita vybraných látek měřená při frekvenci 100 Hz, u polovodičů pak 107 - 1010 Hz:
DielektrikumεrPoznámka
Balza1,4 
Dřevo2,04 - 7,3Podle druhu dřeva
Germanium16 - 16,4Ge 
Jantar2,6 - 2,8 
Kondenzátorový papír2,5 - 2,55 
Křemen tavený3,8 
Křemík11,7 
Led4,8 
LiF (monokrystal)9 
Mramor7 - 8 
NaCl (monokrystal)5,9Sůl kuchyňská
Plexisklo3,4 
Polystyrén pěnový1,03 
Porcelán5,5 - 6,5 
Síra krystalická3,75 - 4,45Podle orientace
Sklo3,8 - 19Podle druhu skla
Slída6,9 - 11,5 
Teflon2,1 
Vakuum1 
Voda8120 °C
Vzduch1,000 59 

Dielektrika mají relativní permitivitu vždy větší než 1. Hodnota veličiny relativní permitivita je u většiny dielektrik 1 - 10. Feroelektrické látky mají relativní permitivitu v intervalu 100 - 1000.

Zdroj: [17]

Relativní permitivita

Relativní permitivita je poměr kapacity C kondenzátoru vyplněného dielektrikem a kapacity C0 stejného kondenzátoru vakuového.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš