Englerovy stupně

Stupně Englera a jednotka SI

Převod mezi jednotkou stupně Englera a jednotkou SI pro veličinu kinematická viskozita udává Vogelův vztah. Při viskozitách nad 7 °E lze přibližně použít vztah:

ν [m2.s-1] = E [°E] / 106 . 7,6

E - stupně Englera

ν - kinematická viskozita

Závislost kinematické viskozity na jednotce stupně Englera

Stupně Englera (kinematická viskozita)

Závislost SI veličiny kinematická viskozita na jednotce stupně Englera

Tabulka převodu jednotky stupně Englera
°Em2.s-1
11
1,051,4
1,11,8
1,152,3
1,22,8
1,253,3
1,33,9
1,354,5
1,45
1,455,6
1,56,2
1,67,4
1,78,5
1,89,6
1,910,7
211,8
2,112,8
2,213,8
2,314,8
2,415,7
2,516,6
2,617,5
2,718,4
2,819,3
2,920,2
321,1
3,222,8
3,424,5
3,626,1
3,827,7
429,3
4,230,9
4,432,5
4,634,1
4,835,7
537,3
5,541,2
645,1
6,549
752,9
7,556,8
860,6

Englerovy stupně

Tabulka uvádí převod jednotky stupně Englera veličiny kinematická viskozita.

Englerův viskozimetr

Kinematická viskozita v Englerových stupních se určuje Englerovým viskozimetrem. Je to poměr doby T výtoku zkoumané kapaliny k době výtoku T0 stejného objemu destilované vody o teplotě 20 °C.

E = T / T0

Vogelův vztah

Vogelův vztah lze použít pro výpočet převodu stupně Englera na jednotky veličiny kinematická viskozita soustavy SI.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš