Povrchové napětí

Povrchové napětí
Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch tekutin chová jako elastická fólie a snaží se dosáhnout co možná nejhladšího stavu s minimálním rozpětím. To znamená, že se povrch tekutiny snaží dosáhnout stavu s nejmenší energií.
Povrchové napětí je výsledkem vzájemné interakce přitažlivých sil molekul nebo atomů, z nichž se skládá povrchová vrstva.
Tabulka povrchového napětí kapalin při 20 °C
Kapalinaσ
[10-3 N/m]
Poznámka
aceton23,30 
anilin40,50 
benzen28,90[19] uvádí hodnotu 29,1.
dietyleter16,40 
etanol (líh)22,55[19] uvádí hodnotu 22.
glycerol62,50 
chloroform26,50 
kyselina mravenčí37,80 
kyselina octová28,00 
metanol22,70 
n-hexan18,40 
n-pentan16,00 
olej olivový33,00 
olej ricínový36,40 
olej terpentýnový27,00 
petrolej27,00 
propanol23,70 
rtuť476,00[19] uvádí hodnotu 491.
sirouhlík33,80 
tetrachlormetan25,90 
toluen28,40 
voda72,75[19] uvádí hodnotu 73.
voda těžká68,10 
xylen, m28,60 

Zdroj: Povrchové napětí, Wikipedia; [19]

Povrchové napětí vody

S rostoucí teplotou vody klesá její povrchové napětí.

Graf závislosti povrchového napětí vody na teplotě

Graf: závislost povrchového napětí vody na teplotě

Teplota
[°C]
Povrchové napětí σ
[10-3 N/m]
-877,00
-576,40
075,60
574,90
1074,22
1573,49
1873,05
2072,75
2571,97
3071,18
4069,56
5067,91
6066,18
7064,40
8062,60
10058,90

Zdroj: Surface Tension, Wolfram Research

Povrchové napětí

Povrch kapaliny se snaží dosáhnout minimální energie.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš