Převodník tvrdosti

Převod tvrdosti podle ASTM E 140 - 97

Poznámky

  • Převody vychází z ASTM E 140 - 97, září 1999, Conversion for Non-Austenitic Steels, Table 1. Přesnost převod závisí na přesnosti dostupných údajů a tomu odpovídajících křivek.
  • Tvrdost není jediná základní vlastnost, ale kombinace vlastností a liší se podle druhu testu. Modul pružnosti a hloubka vniknutí ovlivňují převody. Proto je potřeba mít pro různé materiály různé převodní tabulky.
  • Hodnoty tvrdosti Brinell uváděné v závorkách jsou mimo rozsah (HB>630). Tato mezní hodnota je daná z důvodu omezení chyb, které vznikají deformací vnikacího tělesa (kuličky).

© www.tribology-abc.com

Definice tvrdosti
Tvrdost je definována jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího tělesa.
Hodnoty tvrdosti se většinou uvádějí bezrozměrně s udáním způsobu měření nebo stupnice.

Tvrdost [H] je mechanická vlastnost, která je velmi důležitá v technické praxi především pro kovové materiály. Tvrdost lze zjistit velmi snadno pomocí řady mechanických zkoušek.

Převody tvrdosti

Srovnávat hodnoty tvrdosti lze jen při použití stejné metody a stejného zkušebního zatížení. Převody hodnot tvrdosti podle různých metod jsou pouze orientační. Takové převody tvrdosti jsou možné jen na základě provedených porovnávacích zkoušek.

Tvrdost online

Aplikace pro převod jednotek tvrdosti byla převzatá s laskavým svolením autora aplikace (Anton van Beek) z www.tribology-abc.com.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš